Y cwestiwn mawr

Pwy yw Bolycs Cymraeg?

Does dim sicrwydd ynglŷn â phwy yn union yw Bolycs Cymraeg. Cred rhai mai enaid arallfydol sy’n trigo ymysg niwloedd a llynnoedd Eryri ydyw, tra bo eraill yn credu mai gyrrwr lorri canol oed o ochrau Croesollwallt ydi o.

Ond un peth a erys yw’r ffaith nad oes syndod bod cyfraniad Bolycs Cymraeg at ddiwylliant Cymru ac at godi proffeil y wlad ar lwyfan ryngwladol yn cael ei gymharu â’r hyn a gyflawnwyd gan Dylan Thomas, Owain Glyndŵr a Ray Reardon, pencampwr snwcer y byd 1970, 1973, 1974, 1975, 1976 a 1978.

y bolycs

diweddaraf

m

Cyhoeddi erthygl am erthygl

Mae Gwefan wedi cyhoeddi erthygl am erthygl a ymddangosodd ar gwefan arall. Mae’r gwefan lle ymddangosodd yr erthygl gwreiddiol wedi cyhoeddi erthygl am yr erthygl a oedd wedi ei gyhoeddi …

Sgandal Ieithyddol

Mae nifer o Gymry amlwg a rhai llai amlwg wedi cymryd i Twitter i wyntyllu eu anniddigrwydd yn y ffaith fod neb wedi slagio’r iaith Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol …

Dim croeso yn Llandudno

Mae teulu o Loegr wedi datgan eu siom ar ôl dod â gwyliau yn Llandudno i ben yn gynnar… Roedd y teulu Gerrard o Lerpwl wedi bwcio wythnos yn Llandudno …

Sbia faint sy'n hoffi Bolycs Cymraeg

Dilynwyr

12,632
Twitter
12,914
Instagram
26,388
Facebook